اسپانسر رویداد های بعدی شوید


    بشقابک

    اسپانسر رویداد اول
    بشقابک برگزارکننده ایونت های شرکتی و اداری، فعالیت خود را زمینه تامین فینگرفود، به مدت سه سال است آغاز نموده و مفتخر هستیم پذیرایی اولین همایش hrtalk ایران را در تاریخ ۱۰ مهر داشته باشند.
    اینستاگرام بشقابک :
    اسپانسر شوید