اسپانسر رویداد های بعدی شوید


بشقابک

اسپانسر رویداد اول
بشقابک برگزارکننده ایونت های شرکتی و اداری، فعالیت خود را زمینه تامین فینگرفود، به مدت سه سال است آغاز نموده و مفتخر هستیم پذیرایی اولین همایش hrtalk ایران را در تاریخ ۱۰ مهر داشته باشند.
اینستاگرام بشقابک :
اسپانسر شوید