آنچه گذشت

 
موضوع : تجربه کارمندی - Employee Experience
تاریخ برگزاری: 10 مهر ماه 1398
محل برگزاری: دفتر شرکت اسنپ تریپ
جردن، بالاتر از آرش، کوچه ایرج، پلاک 2
 
اسپانسر شوید